fbpx
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 04-12-2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op cursus.smart-thinking.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de webwinkel van smart-thinking.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

De website cursus.smart-thinking valt onder de verantwoordelijkheid van:
Smart-Thinking
KvK: 85958336
https://smart-thinking.nl

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en zijn vrijgesteld van BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op cursus.smart-thinking.nl geschiedt direct en online via de aangeboden betaalmethodes. Na de succesvolle betaling ontvangt u automatisch een e-mail met de benodigde gegevens. Het product kunt u gebruiken via onze website waar u kunt inloggen met uw eigen gekozen gegevens..

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Smart-Thinking. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op cursus.smart-thinking.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Smart-Thinking.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Smart-Thinking. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Smart-Thinking garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Smart-Thinking is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Smart-Thinking. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Smart-Thinking berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5. Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Smart-Thinking geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6. Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Smart-Thinking vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Smart-Thinking vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.3 Toegang tot digitale cursussen is beperkt tot maximaal 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Binnen dit jaar ontvangt u gratis eventuele updates en aanvullingen die binnen de cursus worden gedaan. Na 1 jaar vervalt de toegang en is een nieuwe aankoop noodzakelijk om weer toegang te krijgen.

6.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen:
contact@smart-thinking.nl

error: Kopiëren is helaas niet mogelijk